Home


Aangesloten bij KZO Groene Hart, http://www.kzo-groenehart.nl


Ondersteuning wordt geboden in de regio Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Leiden.

Over mij
Linked In
Contact

Nabijheid vanuit Betrokkenheid

Werkwijze

WERKWIJZE

Kennismaking

Alvorens Oog voor Ass met de begeleiding van start zal gaan, vindt er een kennismakingsgesprek plaats waarin onder andere de hulpvraag in kaart wordt gebracht, waarna doelen worden geformuleerd. Deze doelen zijn terug te vinden in het begeleidingsplan dat zal worden opgesteld. In overleg worden evaluatiemomenten gepland, waarbij gesproken wordt over de doelen in het begeleidingsplan. Graag hoor ik op dat moment ook van u hoe u de begeleiding ervaart en of u deze al dan niet wenst voort te zetten. Om begeleiding effectief te laten zijn is het belangrijk dat er een klik is.


Uniek zijn:

Oog voor Ass gaat er van uit dat de mensen met een autisme spectrum stoornis en/of hun ouder(s) zelf de deskundige(n) is/zijn, dus ook de bron van oplossingen. Door aan te sluiten bij de persoon, te zoeken naar motieven en argumenten, oprechte nieuwsgierigheid te tonen en de visie van de persoon zelf te accepteren zoeken we naar overtuigingen en argumenten en worden persoonlijke betekenissen duidelijk. Het beeld van de client wordt verhelderd waardoor hij/zij beter te begrijpen is. Bovendien blijft de client zelf de regie bepalen, waarmee de motivatie voor de begeleiding in stand gehouden wordt.

Ieder mens in uniek, zowel in zijn haar mogelijkheden als onmogelijkheden. Oog voor Ass biedt nabijheid vanuit betrokkenheid, kijkt en denkt mee, stimuleert positief, versterkt kwaliteiten en is creatief en inventief.

De wereld te bekijken van een andere kant vraagt om begrip, inlevingsvermogen en geduld.

Home


Aangesloten bij KZO Groene Hart, http://www.kzo-groenehart.nl


Ondersteuning wordt geboden in de regio Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Leiden.

Over mij
Linked In
Contact

Nabijheid vanuit Betrokkenheid

Werkwijze

WERKWIJZE

Kennismaking

Alvorens Oog voor Ass met de begeleiding van start zal gaan, vindt er een kennismakingsgesprek plaats waarin onder andere de hulpvraag in kaart wordt gebracht, waarna doelen worden geformuleerd. Deze doelen zijn terug te vinden in het begeleidingsplan dat zal worden opgesteld. In overleg worden evaluatiemomenten gepland, waarbij gesproken wordt over de doelen in het begeleidingsplan. Graag hoor ik op dat moment ook van u hoe u de begeleiding ervaart en of u deze al dan niet wenst voort te zetten. Om begeleiding effectief te laten zijn is het belangrijk dat er een klik is.


Uniek zijn:

Oog voor Ass gaat er van uit dat de mensen met een autisme spectrum stoornis en/of hun ouder(s) zelf de deskundige(n) is/zijn, dus ook de bron van oplossingen. Door aan te sluiten bij de persoon, te zoeken naar motieven en argumenten, oprechte nieuwsgierigheid te tonen en de visie van de persoon zelf te accepteren zoeken we naar overtuigingen en argumenten en worden persoonlijke betekenissen duidelijk. Het beeld van de client wordt verhelderd waardoor hij/zij beter te begrijpen is. Bovendien blijft de client zelf de regie bepalen, waarmee de motivatie voor de begeleiding in stand gehouden wordt.

Ieder mens in uniek, zowel in zijn haar mogelijkheden als onmogelijkheden. Oog voor Ass biedt nabijheid vanuit betrokkenheid, kijkt en denkt mee, stimuleert positief, versterkt kwaliteiten en is creatief en inventief.

De wereld te bekijken van een andere kant vraagt om begrip, inlevingsvermogen en geduld.