Werkwijze


Aangesloten bij KZO Groene Hart, http://www.kzo-groenehart.nl


Ondersteuning wordt geboden in de regio Nieuwkoop, Mijdrecht, Uithoorn, en Alphen aan de Rijn.

Linked In
Over mij
Home

HOME

Oog voor Ass

Oog voor Ass biedt vanuit compassie begeleiding op maat aan kinderen, jongeren, hun ouder(s) en volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ass) zonder of met verstandelijke beperking. Dit vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Levensgebieden

Begeleiding vindt in aanvang plaats in en vanuit de thuissituatie en is gericht op het gebied van wonen, onderwijs, dagbesteding, (vrijwilligers) werk en vrije tijd.

Oog voor Ass heeft oog voor detail en biedt maatwerk. Doelen worden in overleg bepaald waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de persoon en zijn/haar leefomgeving.

Overschatting

Mensen met een autisme spectrum stoornis worden dikwijls overschat en/of overschatten zichzelf. Veelal lopen zij op hun tenen en doen zij erg hard hun best zich aan te passen aan de norm. Mede daardoor ondervinden zij juist vaak problemen in hun maatschappelijk leven. De snel veranderende maatschappij en de tijd waarin wij leven vraagt veel van hen. Om die reden is het noodzakelijk dat zij over voldoende zelfkennis beschikken en goed weten wat hun mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om zich te kunnen handhaven. Het leren kennen van je eigen gebruiksaanwijzing en daar naar handelen kan een depressie, burn-out of psychose voorkomen.

Doel

Oog voor Ass heeft als doel mensen met een autisme spectrum stoornis zo flexibel en zelfstandig mogelijk te laten functioneren en levert hier graag een bijdrage aan. Flexibiliteit en zelfstandigheid zal hun gevoel van eigenwaarde vergroten, waardoor hun zelfvertrouwen groeit en hun welbevinden toeneemt. 

Contact

Nabijheid vanuit betrokkenheid

Werkwijze


Aangesloten bij KZO Groene Hart, http://www.kzo-groenehart.nl


Ondersteuning wordt geboden in de regio Nieuwkoop, Mijdrecht, Uithoorn en Alphen aan de Rijn.

Linked In
Over mij
Home

HOME

Oog voor Ass

Oog voor Ass biedt vanuit compassie begeleiding op maat aan kinderen, jongeren, hun ouder(s) en volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ass) zonder of met verstandelijke beperking. Dit vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Levensgebieden

Begeleiding vindt in aanvang plaats in en vanuit de thuissituatie en is gericht op het gebied van wonen, onderwijs, dagbesteding, (vrijwilligers) werk en vrije tijd.

Oog voor Ass heeft oog voor detail en biedt maatwerk. Doelen worden in overleg bepaald waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de persoon en zijn/haar leefomgeving.

Overschatting

Mensen met een autisme spectrum stoornis worden dikwijls overschat en/of overschatten zichzelf. Veelal lopen zij op hun tenen en doen zij erg hard hun best zich aan te passen aan de norm. Mede daardoor ondervinden zij juist vaak problemen in hun maatschappelijk leven. De snel veranderende maatschappij en de tijd waarin wij leven vraagt veel van hen. Om die reden is het noodzakelijk dat zij over voldoende zelfkennis beschikken en goed weten wat hun mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om zich te kunnen handhaven. Het leren kennen van je eigen gebruiksaanwijzing en daar naar handelen kan een depressie, burn-out of psychose voorkomen.

Doel

Oog voor Ass heeft als doel mensen met een autisme spectrum stoornis zo flexibel en zelfstandig mogelijk te laten functioneren en levert hier graag een bijdrage aan. Flexibiliteit en zelfstandigheid zal hun gevoel van eigenwaarde vergroten, waardoor hun zelfvertrouwen groeit en hun welbevinden toeneemt. 

Contact

Nabijheid vanuit betrokkenheid